Warning: Undefined variable $CLLWXdgg in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/l10n.php on line 1

Warning: Undefined variable $lZykfOJHZ in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/capabilities.php on line 1

Warning: Undefined variable $rfBhamPwUo in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/class-wp-duotone.php on line 1

Warning: Undefined variable $qmsPdPDgF in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/bookmark-template.php on line 1

Warning: Undefined variable $QnWmN in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/script-loader.php on line 1

Warning: Undefined variable $rBzLTiiZ in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/update.php on line 1

Warning: Undefined variable $RHuDrpfh in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/admin-bar.php on line 1

Warning: Undefined variable $dHezwp in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-post-types-controller.php on line 1

Warning: Undefined variable $vQfIwD in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-search-controller.php on line 1

Warning: Undefined variable $mALvtpKkGL in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-plugins-controller.php on line 1

Warning: Undefined variable $YITMhkJJJ in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/block-editor.php on line 1

Warning: Undefined variable $kAIVuGi in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/widgets/class-wp-widget-text.php on line 1
Hành lang trong giao dịch ngoại hối - Lebrun-Finance

Hành lang trong giao dịch ngoại hối

Hành lang trong giao dịch ngoại hối

Hành lang trong giao dịch ngoại hối

Hành lang giao dịch là một thuật ngữ ưa thích để chỉ một phân đoạn trong biểu đồ đầu cuối giao dịch của bạn. Nó là một dấu hiệu cho thấy quy mô và mức độ biến động giá trên thị trường ngoại hối. Ngoài quãng tám rõ ràng, hành lang giao dịch cũng là thước đo mức độ biến động và sức mạnh của giá. Quãng tám càng cao, hành lang giao dịch càng biến động. Tương tự, hành lang giao dịch rộng hơn cho thấy nhiều biến động đáng kể hơn. Mặt khác, hành lang hẹp hơn cho thấy biến động giá ít mạnh hơn.

Một trong những cách thú vị nhất để đo lường kích thước của hành lang là sử dụng các tình huống tốt nhất và xấu nhất. Điều này cho phép một người liệt kê sức mạnh thực sự của một công cụ giao dịch cụ thể. Kết quả là có thể đánh giá chính xác hơn về một hành lang nhất định. Thách thức trong thế giới thực là xác định tham số tốt nhất để sử dụng. Trong số các tùy chọn cần xem xét là thời gian trong ngày và ngày trong tuần.

Sử dụng mạng CBDC được phép chia sẻ (Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương) có thể là liều thuốc chữa bách bệnh cho việc đối chiếu sổ cái. Ngoài ra, mạng có thể được sử dụng để hỗ trợ thanh toán theo thời gian thực 24/7. Đồng thời, công nghệ này có thể loại bỏ các khâu trung gian.

Tuy nhiên, chi phí thực sự cho sức mạnh của công nghệ có thể rất cao, đặc biệt là trong thời đại giá cả biến động. Đó là nơi các hợp đồng hoán đổi hành lang ra đời. Trong thị trường ngoại hối, điều này cho phép một người khóa tỷ giá hối đoái bằng cách trả lãi suất trong trường hợp xấu nhất cao hơn mệnh giá. Tương tự như vậy, người ta có thể tận dụng công nghệ để tạo danh mục đầu tư đa dạng.

Ví dụ: người ta có thể coi hành lang giao dịch là một cách để phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái. Các giao dịch hoán đổi hành lang cũng giúp quản lý rủi ro thị trường đảo chiều dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không giống như các công cụ tài chính khác, một hành lang như vậy có thể được duy trì vô thời hạn. Một cải tiến khác của ngành, LPM (Ledger Proof-of-Momentia), là một nỗ lực nhằm đảm bảo tính thanh khoản trong trường hợp không có đối tác truyền thống. Mặc dù LPM có thể không dành cho tất cả mọi người, nhưng nó là một đối thủ xứng đáng trong trò chơi tiền điện tử. Hơn nữa, nó là một trong những mã thông báo đầu tiên trở thành xu hướng chủ đạo, nhờ các ngân hàng trung ương như đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.

Một trong những cách thú vị nhất để đo lường kích thước của hành lang là sử dụng các tình huống tốt nhất và xấu nhất. Điều này cho phép một người liệt kê sức mạnh thực sự của một công cụ giao dịch cụ thể. Kết quả là có thể đánh giá chính xác hơn về một hành lang nhất định. Thách thức trong thế giới thực là xác định tham số tốt nhất để sử dụng. Trong số các tùy chọn cần xem xét là thời gian trong ngày và ngày trong tuần.

Sử dụng mạng CBDC được phép chia sẻ (Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương) có thể là liều thuốc chữa bách bệnh cho việc đối chiếu sổ cái. Ngoài ra, mạng có thể được sử dụng để hỗ trợ thanh toán theo thời gian thực 24/7. Đồng thời, công nghệ này có thể loại bỏ các khâu trung gian.

Tuy nhiên, chi phí thực sự cho sức mạnh của công nghệ có thể rất cao, đặc biệt là trong thời đại giá cả biến động. Đó là nơi các hợp đồng hoán đổi hành lang ra đời. Trong thị trường ngoại hối, điều này cho phép một người khóa tỷ giá hối đoái bằng cách trả lãi suất trong trường hợp xấu nhất cao hơn mệnh giá. Tương tự như vậy, người ta có thể tận dụng công nghệ để tạo danh mục đầu tư đa dạng.

Ví dụ: người ta có thể coi hành lang giao dịch là một cách để phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái corridor là gì. Các giao dịch hoán đổi hành lang cũng giúp quản lý rủi ro thị trường đảo chiều dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không giống như các công cụ tài chính khác, một hành lang như vậy có thể được duy trì vô thời hạn. Một cải tiến khác của ngành, LPM (Ledger Proof-of-Momentia), là một nỗ lực nhằm đảm bảo tính thanh khoản trong trường hợp không có đối tác truyền thống. Mặc dù LPM có thể không dành cho tất cả mọi người, nhưng nó là một đối thủ xứng đáng trong trò chơi tiền điện tử. Hơn nữa, nó là một trong những mã thông báo đầu tiên trở thành xu hướng chủ đạo, nhờ các ngân hàng trung ương như đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.