Warning: Undefined variable $CLLWXdgg in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/l10n.php on line 1

Warning: Undefined variable $lZykfOJHZ in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/capabilities.php on line 1

Warning: Undefined variable $rfBhamPwUo in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/class-wp-duotone.php on line 1

Warning: Undefined variable $qmsPdPDgF in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/bookmark-template.php on line 1

Warning: Undefined variable $QnWmN in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/script-loader.php on line 1

Warning: Undefined variable $rBzLTiiZ in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/update.php on line 1

Warning: Undefined variable $RHuDrpfh in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/admin-bar.php on line 1

Warning: Undefined variable $dHezwp in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-post-types-controller.php on line 1

Warning: Undefined variable $vQfIwD in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-search-controller.php on line 1

Warning: Undefined variable $mALvtpKkGL in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-plugins-controller.php on line 1

Warning: Undefined variable $YITMhkJJJ in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/block-editor.php on line 1

Warning: Undefined variable $kAIVuGi in /mnt/data/www/lebrun-finance.com/wp-includes/widgets/class-wp-widget-text.php on line 1
G7 là gì - Lebrun-Finance

G7 là gì

G7 là gì

G7 là gì

G7 là gì Global Village Consulting (GVC) là một hiệp hội quốc tế gồm các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia có chung mục đích phát triển một cộng đồng thịnh vượng chung trên toàn cầu. Họ tiến hành kinh doanh với mục tiêu giúp doanh nghiệp phát triển và đạt được mục tiêu đồng thời duy trì tính toàn vẹn của đạo đức kinh doanh và nhu cầu của doanh nghiệp. Mục tiêu của GVC là thúc đẩy sự bền vững của nền kinh tế toàn cầu và phát triển một hệ thống tài chính linh hoạt hơn, có thể đáp ứng sự tăng trưởng năng động của các nền kinh tế của thế giới chúng ta.

Để thúc đẩy và duy trì tính bền vững của các hệ thống kinh tế này, GVC đã phát triển một quy trình gọi là ‘khả năng phục hồi’. Khả năng phục hồi được định nghĩa là quá trình tiến tới lợi ích chung. Đó là một bộ các bước sẽ giúp các công ty hiểu được nhu cầu của khách hàng và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu đó.

Các tổ chức hoặc công ty phấn đấu cho sự bền vững nên thực hiện các bước này để cung cấp không chỉ kết quả thành công cho doanh nghiệp của họ mà còn là tác động bền vững. Các bước này được thiết kế đơn giản và giá cả phải chăng, với mục tiêu cuối cùng là đạt được mức độ thành công và thành tích cao hơn trong tương lai.

GVC sử dụng thuật ngữ ‘CBI’, viết tắt của Số liệu tác động doanh nghiệp. Từ viết tắt này có nghĩa đơn giản là: Cam kết, Tăng trưởng, Đổi mới, Chiến lược kinh doanh, Sở hữu doanh nghiệp, Hợp tác, Tuân thủ, Văn hóa, Quản lý thay đổi, Báo cáo tài chính, Quản trị, Thông minh, Đổi mới, Tài nguyên, Quản lý rủi ro và Thời gian.

Một trong những điều đầu tiên mà tất cả những người quản lý sẽ cần phải làm khi trở thành thành viên của GVC là cam kết thực hiện CBI. Cam kết sẽ yêu cầu cam kết sử dụng CBI làm lộ trình để làm cho tất cả các yếu tố của tổ chức phát triển mạnh và hoạt động một cách bền vững.

Tiếp theo, nhóm quản lý doanh nghiệp nên hiểu vị trí của họ trong vòng đời của tổ chức và nên xác định cách họ có thể hỗ trợ khách hàng tốt nhất để tạo ra một môi trường bền vững. Điều này sẽ liên quan đến việc xác định và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Mỗi công ty là duy nhất trong nhu cầu và văn hóa của họ.

Cuối cùng, điều quan trọng là doanh nghiệp phát triển. Khi một tổ chức phát triển, tính bền vững kinh tế của công ty trở nên được nâng cao. Để tăng tính bền vững của công ty, nhóm phải cam kết liên tục học hỏi về cách đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và hỗ trợ sự phát triển của công ty.

Bước cuối cùng cho sự bền vững sẽ là tìm hiểu sự bền vững của văn hóa tổ chức nội bộ của công ty, các hoạt động hàng ngày và cách hỗ trợ hoạt động bền vững của công ty. Điều cần thiết là các nhân viên hiểu cách họ đóng góp cho sự phát triển bền vững của công ty và tăng trưởng cá nhân của chính họ.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group