WTI tìm kiếm hướng đi vững chắc trên SMA 200 ngày trong bối cảnh lạc quan thương mại

WTI tìm kiếm hướng đi vững chắc trên SMA 200 ngày trong bối cảnh lạc quan thương mại

Khi giá dầu đang giảm, giá dầu WTI cho thấy một số dấu hiệu quay trở lại mức giá cơ bản. Cũng có dấu hiệu cho thấy giá dầu thô có thể giảm hơn nữa khi các nước sản xuất dầu khác cho thấy tín hiệu làm chậm sản xuất của họ. Vì vậy, WTI […]