Ngày: Tháng Tư 27, 2022

Dự báo giá Bitcoin quý 2 năm 2022: Vẫn không tránh khỏi rủi ro thị trường

Dự báo giá Bitcoin quý 2 năm 2022: Vẫn không tránh khỏi rủi ro thị trường

Tiền điện tử không tránh khỏi rủi ro thị trường, nhưng giá của chúng đã kém hơn nhiều cổ phiếu và hàng hóa trong năm qua. Tuy nhiên, những biến động giá gần đây có thể là một chỉ báo cho thấy thị trường đang trưởng thành. Trong khi các vấn đề của thị trường […]